Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

SWOT analyse

Dansk Firmaprofil > Markedsføring > salgspsykologi > SWOT analyse

SWOT analyse

 

En SWOT analyse benyttes til at se på din virksomheds strategiske situation. Modellen er forholdsvis simpel, men den kræver dog at du har et særligt godt kendskab til din virksomhed og at du er i stand til at analysere objektivt. SWOT analysen hjælper med at skabe struktur og overblik, mens den tager udgangspunkt i både det positive og det negative.

SWOT analyse

Styrker, svagheder, muligheder og trusler

 

SWOT er en engelsk forkortelse for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En dansk oversættelse vil være styrker, svagheder, muligheder og trusler – og det er præcis, hvad modellen dækker over.

 

Punkterne afslører en del i sig selv. Når du laver evalueringen ser du altså nærmere på virksomhedens styrker og svagheder. Hvad er I gode til, med hvilke kompetencer skiller virksomheden sig ud, og hvilke ting har I haft succes med? Inddrag de bedste styrker, og gør det samme med svaghederne. Hvilke kompetencer mangler I, og hvordan kan I blive bedre?

 

Styrker og svagheder fortæller om de ting, der karakteriserer virksomhedens indre. Muligheder og trusler kommer til gengæld udefra. Derfor er de lidt sværere at have indflydelse over, men det er netop derfor, at der til tider opstår muligheder – og desværre også trusler.

 

Jeres muligheder på markedet afhænger selvfølgelig af branchen og af markedstrends. Tiderne skifter, men hvilke muligheder har I lige nu? Og kan virksomheden finde måder at udnytte ting som skiftende lovgivninger, ny teknologi og fejl blandt konkurrenterne? Sådanne ting er vigtige at se nærmere på under muligheder.

 

Trusler er lidt det omvendte – se nærmere på, hvordan omgivelserne kan skabe problemer for virksomheden. Trusler kan for eksempel være nye trends, nye konkurrenter, nye opkøb af eksisterende konkurrenter, ny lovgivning, og så videre.

 

Metoden kan skaleres efter behov

 

Store virksomheder på et internationalt marked vil have brug for en omfattende analyse, som vil kræve en del arbejde. Omvendt kan små virksomheder lave en forholdsvis simpel analyse, der tager udgangspunkt i det generelle, og som et mindre hjælpeværktøj. SWOT modellen kan altså skaleres efter virksomhedens behov: Omfanget af analysen kan altid tilpasses.

 

SWOT bruges også hos offentlige institutioner

 

Selvom SWOT analysen er mest udbredt blandt private virksomheder, benyttes modellen også hos det offentlige. For eksempel i forbindelse med byplanlægning hos kommuner. Det samme ses i turismesektoren, når lande analyserer deres turismemuligheder. Selv uddannelsesinstitutioner – både private og offentlige – kan benytte SWOT modellen for at få et strategisk overblik og for at sammenligne med øvrige institutioner.

 

Derfor er der altså mange muligheder og få begrænsninger. Ofte ses det, at modellen tilpasses en smule til den sektor eller branche, der er tale om. Den kan benyttes i mange sammenhænge.

 

Undgå fejl i SWOT analysen

 

Styrker og svagheder er forholdsvis nemme at analysere. Det kræver dog, at man kan se nogenlunde objektivt på tingene, og være klar over hvad man egentlig er dygtig til, og hvad der faktisk bør forbedres.

 

De største problemer opstår, når mulighederne analyseres. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at fokusset skal ligge på de ting, som virksomheden ikke selv har kontrol over. Altså hvordan den ydre verden ser ud – og derefter analysere på virksomhedens standpunkt i forhold til dette.

 

En SWOT analyse vil heller aldrig være helt komplet. De fleste virksomheder vil nemlig møde regelmæssige ændringer – både i de interne kompetencer og svagheder, men særligt i de ydre muligheder og trusler. Nye trusler opstår hele tiden, og det er vigtigt at være klar til at kunne håndtere dem.

 

Derfor bør en SWOT analyse ikke blot laves én gang: I stedet er det smart at holde sig opdateret, og jævnligt analysere, når der sker åbenlyse ændringer.

 

Den samlede analyse

 

Den færdiggjorte SWOT analyse vil give dig et overblik over den aktuelle strategiske situation. Du vil vide, hvordan virksomheden står, og modellen er en af de absolut bedste måder at evaluere en virksomhed på. Husk dog at være opmærksom på forandringer – og inddrag modellen som én af mange metoder.