Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

PEST Analyse

Dansk Firmaprofil > Teorier > PEST Analyse

PEST-analysen er et nyttigt værktøj til at forstå markedets vækst eller tilbagegang og om position, potentiale og retning for en virksomhed.

 

PEST er en forkortelse for politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer, der bruges til at vurdere markedet for en forretnings- eller organisationsenhed. Nogle gange udvides analysen til at omfatte juridiske og miljømæssige faktorer og denne analyse kaldes en PESTLE-analyse.

 

Politiske faktorer:

I politiske faktorer handler det om alle de faktorer der kan påvirke, det kunne fx være:

 

 • Regeringspolitik
 • Politisk stabilitet eller ustabilitet på oversøiske markeder
 • Udenrigshandel politik
 • Skattepolitik
 • Arbejdsret
 • Miljølovgivning
 • Handelsrestriktioner
 • Handelspolitikker
 • Finansiering, tilskud og initiativer
 • Hjemmemarked tryk-grupper
 • Internationalt pres-grupper
 • Skatter/afgifter
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Lovgivning (lokalt, nationalt, europæisk)
 • Økologiske / miljømæssige gældende lovgivning,
 • Fremtidig lovgivning
 • International lovgivning
 • Offentlige indgreb og regulerende organer og processer
 • Relationen til myndighederne
 • Nuværende og kommende regerings politikker
 • Krige og konflikter

 

Fra listen ovenover er det tydeligt at se at der er mange politiske faktorer som kan have en stor betydning på din virksomhed. Virksomheder bliver nødt til at forholde sig til nuværende og fremtidige regler og justere deres marketingstrategi løbende som nye regler kommer.


Økonomiske faktorer 

 

Økonomiske faktorer har en betydelig indflydelse på, hvordan en organisation driver forretning, og også hvor rentable de er. Faktorer inkluderer 

 

 • økonomisk vækst
 • renter
 • valutakurser
 • inflation
 • forbrugere 
 • virksomhedens passiver
 • Personaleomkostninger
 • Uddannelsesniveau af personale
 • produktcyklus
 • Specifikke branche faktorer
 • Kunde- og slutbruger indvirkning
 • International handel og monetære problemer.
 • Udvikling i BNP
 • Arbejdsløshed

 

Sociokulturelle faktorer

 

Sociale faktorer inkluderer demografiske og kulturelle aspekter af det eksterne makromiljø. 

Disse faktorer er af særlig interesse, da de har en direkte indflydelse på, hvordan marketingfolk forstår kunderne, og hvad der driver dem.
Her er nogle eksempler på sociale faktorer:

 

 

 • Sundhedsbevidsthed 
 •  Befolkningstilvækst 
 • Aldersfordeling 
 • Karriere holdninger 
 • Vægt på sikkerhed 
 • Religion
 • Livsstilstendenser
 • Forbrugernes holdninger og meninger
 • Mediers holdninger
 • Lovændringer, der berører sociale faktorer
 • Mærke, firma, teknologi billede
 • Købemønstre
 • Mode og rollemodeller
 • Større begivenheder og påvirkninger
 • Etniske og religiøse faktorer
 • Reklame og PR
 • Etiske spørgsmål
 • Ændring i livsstil, værdier og holdninger
 • Helbred
 • Indkomstfordeling
 • Arbejdsmiljø
 • Livsstilstendenser
 • Forbrugernes holdninger og meninger
 • Mediers holdninger
 • Lovændringer, der berører sociale faktorer

 

Teknologiske faktorer 

 

Vi kender alle til hvor hurtigt teknologien bliver forvandlet omkring os, det ændre også måden vi markedsføre et produkt. Hvis man skulle lægge de teknologiske faktorer i 3 grupper ville vi kalde dem:

 

 1. Nye måder at fremstille varer og tjenester på
 2. Nye måder at distribuere varer og tjenester på
 3. Nye måder at kommunikere med målrettet markeder på

 

Hvis vi skulle komme med specifikke ting der kan påvirke de teknologiske elementer kunne det fx være:

 

 

 • Nye patenter og produkter
 • Kendte forskningsaktiviteter
 • R&D omkostningsniveau hos konkurrenter
 • Offentlig støtte til forskning
 • Generel udvikling i teknologi
 • konkurrerende teknologisk udvikling
 • Tilknyttede / afhængige teknologier
 • Udskiftning i teknologiløsninger
 • Modenhed af teknologi
 • Fremstillings modenhed og kapacitet
 • Information og kommunikation
 • Teknologi lovgivning
 • Innovationspotentiale
 • Adgang til teknologi, licenser, patenterS
 • Spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret
 • Global kommunikation