Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

Omverdensmodellen

Dansk Firmaprofil > Omverdensmodellen > Omverdensmodellen

Omverdensmodellen

 

Omverdensmodellen er en populær analyseform, som virksomheder bruger til at se nærmere på deres udviklingspotentiale. Den tager udgangspunkt i omgivelserne, eller omverdenen – heraf navnet.

 

Udover virksomheden selv er der nemlig andre faktorer, der har indflydelse på udviklingen. Der er to primære faktorer, og det er disse, som omverdensmodellen sætter fokus på: Den afhængige omverden og den uafhængige omverden. Andre betegnelser kan være nærmiljø og fjernmiljø, og vi vil i denne artikel se nærmere på det hele.

 

Den afhængige omverden

 

Her handler det om virksomhedens egne kontakter – for eksempel kunder og leverandører, men det kan også sagtens være konkurrenter.

 

Den afhængige omverden (nærmiljøet) er altså ydre faktorer, som virksomheden trods alt har en smule indflydelse over. Indflydelsen går som regel begge veje, da der er en gensidig påvirkning. Kunderne og virksomheden har et forhold til hinanden, og det samme gør sig gældende med leverandørerne og virksomheden. Virksomhedens valg påvirker typisk den afhængige omverden, men omvendt kan kundernes valg også påvirke virksomheden.

 

Nærmiljøet består altså i hvert fald af følgende:

 

 • Kunder
 • Leverandører
 • Mellemhandlere
 • Konkurrenter

 

Den uafhængige omverden

 

I denne omverden er der tale om ting, som virksomheden normalt ikke kan styre. For de flestes vedkommende er der flere faktorer her, da almindelige virksomheder sjældent har indflydelse på ting som lovgivning, den generelle samfundsøkonomi, mv.

 

Det er alt det fjerne, og det er interessenter, som virksomheden normalt ikke vil være i tæt kontakt med. Den uafhængige omverden kan dog få endnu større indflydelse end den afhængige omverden, og det kan både være på positiv og negativ vis.

 

Nogle virksomheder kan eksempelvis få problemer med skiftende lovgivninger, hvis et produkt dømmes ulovligt. Det kan også være medier, der får betydning: For eksempel hvis der bliver skabt opmærksomhed omkring virksomheden, eller virksomhedens produkter, hvilket ofte vil kræve en eller anden form for reaktion. Det kan også være teknologi, der spiller ind. Her sker der konstante ændringer, og mange virksomheder er nødt til at følge med, selv hvis det er uden for egen spidskompetence.

 

Fjernmiljøet består som udgangspunkt af:

 

 • Politik og lovgivning
 • Samfundsøkonomien
 • Teknologi
 • Medier
 • Kultur og demografi
 • Miljø
 • Organisationer

 

Den grafiske model gør analysen overskuelig

 

Ved at benytte den grafiske model med omverdensmodellen er det nemt at få et hurtigt overblik. Den gør arbejdet overskueligt, for de mest relevante punkter nævnes i kort form, og kan derefter analyseres én efter én.

 

Men selvom omverdensmodellen ser simpel ud, så kan analysen ofte være lang alligevel. De virksomheder, der vælger at arbejde med den, bruger nogle gange store ressourcer på at lave en rapport. Det er nemlig ikke kun modellen selv, der kommer i spil. Det er også virksomheden selv, og naturligvis alt det ydre.

 

Vi har altså at gøre med en model, der i sig selv er overskuelig, men som dog kræver en del arbejde. Alle punkterne skal nemlig gennemgås, og det er vigtigt at se nærmere på, hvordan de helt præcist påvirker virksomheden.

 

Hvorfor er omverdensmodellen relevant?

 

Omverdensmodellen bruges både af små og store virksomheder. Den bruges også af mange studerende, særligt i handelsskoler og på private uddannelser. Derfor er det altså en forholdsvis populær model, der har fået ret stor indflydelse. Både på grund af overskueligheden, men nok også på baggrund af hvor effektiv den er.

 

Modellen kommer nemlig ind på mange af de relevante faktorer, som virksomheden måske ikke kan styre, men som stadig er vigtige at være bekendte med. En gennemført analyse gør virksomheden i stand til at håndtere ændringer i det nære og det fjerne miljø. Alle virksomheder må nemlig løbende tilpasse sig de øvrige faktorer. Det kan både være i form af gode muligheder, og det kan også være for at mindske potentielle problemer.

 

For handelsstuderende såvel som professionelle erhvervsdrivende er det smart at være på forkant med omverdensmodellen og inddrage den, når det er nødvendigt.