Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

Markedsførings teorier

Dansk Firmaprofil > Markedsførings teorier

Markedsføringsmodeller, analyser og teorier

Jeg tror, de fleste er enige om, at modeller er nyttigt “værktøj” til at strukturere tænkning og kommunikere en strategi, men der er et problem.

I årenes løb er der blevet udviklet så mange modeller, og nogle er ikke så gode til anvendelse i den “virkelige verden”.

Så mange markedsføringsmodeller er blevet udviklet i årenes løb, at det kan være overvældende at vide, hvad jeg skal bruge, og hvornår …

Aida modellen

Aida modellen kan bruge til både tekster og visuel markedsføring AIDA er sammensætning af 4 bogstaver som har en betydning hver, her er hvad det står for.

Porters five forces

Porters five forces model er rivalisering, leverandør styrke, trusler mod substitutter, køber kraft og adgangsbarrierer og bruges til at analysere den industri, som organisationen opererer i.

Minerva modellen

Minerva modellen er en dansk udviklet model som deler den danske befolkning op i 5 livsstilsgrupper, det blå, det grønne, det violette, det rosa og det grå segment

 

Smuk modellen

SMUK modellen hjælper virksomheder med at indtage nye markeder, du kan bruge modellen til at analysere et segment og analysere om et segment er rigtigt for præcis din virksomhed Smuk står for.

 

SWOT analyse

En SWOT analyse bruges til at se på din virksomheds strategiske situation. Modellen er forholdsvis simpel, men den kræver dog at du har et særligt godt kendskab til din virksomhed og at du er i stand til at analysere objektivt. SWOT analysen hjælper med at skabe struktur og overblik, mens den tager udgangspunkt i både det positive og det negative.

 

Hey! You! See! So! modellen

Hey you see so modellen bruges kun til visuelle ting som digital markedsførings materiale og visuelle præsentationer.

Læs her om hvad der menes med de forskellige punkter.

 

Gantt kort

Et Gantt kort er et simpelt værktøj som bruges til at planlægge, kontrollere og illustrere forskellige arbejdsopgaver på en visuel måde som er nem at forstå.
Gantt-kort blev opfundet af Henry L. Gantt ( Født 1861 og døde i 1919)

 

Maslows behovspyramide 

Maslows behovspyramide analysere de 5 forskellige behov vi mennesker har.

1. Fysiske behov

2. Tryghedsbehov

3. Sociale behov

4. Egobehov

5. Selvrealisering

 

Pest analyse 

En PEST analyse er et nyttigt værktøj som bruges til at forstå markedets vækst eller tilbagegang og en position, et potentiale og retning for en virksomhed.

 

PEST er en forkortelse for

der bruges til at vurdere markedet for en forretnings- eller organisationsenhed. Nogle gange udvides analysen til at omfatte juridiske og miljømæssige faktorer og denne analyse kaldes en PESTLE-analyse.

 

Værdikæde

En værdikæde er kort fortalt alt det som virksomheder gør for at tilføje værdi til deres produkter eller services, man opdeler dem i 2 kategorier

Arbejdsmiljø regler

Uanset din uddannelse, stilling og den virksomhed du arbejder i, er du en del af et fysisk og et psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet har stor betydning for medarbejders trivsel. Hvis arbejdsmiljøet ikke er i top, kan det betyde både fysiske og psykiske belastninger for dine ansatte

Leavitts Model

Leavitts model bruges når der skal gennemføres forandringer i virksomheden, det er afgørende at du skaber overblik over, hvordan forandringen vil påvirke virksomheden.

Organisationsforskeren Harold J. Leavitt udviklede modellen i 1960’erne.

Du kan bruge modellen til at sikre, at du har fokus på de fire vigtigste elementer i virksomheden, når vi skal beskrive, fortolke og forstå forandringer i virksomheden.

Ifølge Leavitts model skal virksomheden betragtes som én helhed, der består af fire delsystemer:

 

Marketingmix, Parametermix, De 4 P’er

Marketing Mix er en grundmodel i markedsføring, normalt henviser man til E.Jerome McCarthy’s 4-ps klassificering for at udvikle en marketings strategi

Hvad er inkluderet i modellen?
McCarthy’s de 4 p’er indeholder produkt, pris, placering og promotion

Hvad er formålet med McCarthys metode ?:
McCarthy’s metoder tvinger marketingmedarbejderen til hovedsageligt at fokusere på kunden, som de håber at nå ud med deres annoncer. 4-ps hjælper virksomheden med strategiske beslutninger ved lancering af nye produkter.

 

minerva modellen
Modeller
smuk modellen