Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

Leavitts model

Dansk Firmaprofil > Organisationsmodeller > Leavitts model

Leavitts model

 

Leavitts model bruges når der skal gennemføres forandringer i virksomheden, det er afgørende at du skaber overblik over, hvordan forandringen vil påvirke virksomheden.

Organisationsforskeren Harold J. Leavitt udviklede modellen i 1960’erne. Leavitts model er en af de vigtigste og mest brugte organisationsmodeller i hele verden.

Du kan bruge modellen til at sikre, at du har fokus på de fire vigtigste elementer i virksomheden, når vi skal beskrive, fortolke og forstå forandringer i virksomheden.

Ifølge Leavitts model skal virksomheden betragtes som én helhed, der består af fire delsystemer:

Virksomhedens struktur

Strukturdelen af Leavitts model omfatter ikke kun den hierarkiske struktur, men også relationerne, kommunikationsmønstre og koordinering mellem forskellige ledelsesniveauer, afdelinger og medarbejdere. Dette vil også omfatte, hvordan myndighed og ansvar er fordelt inden for organisationen. Strukturen skal ændres, når der foretages ændringer til enhver anden del af modellen

Idé

Alle virksomheder bygger på en idé. Idéen er virksomhedens forretningsgrundlag og fortæller:

 • Hvad virksomheden sælger (vare eller serviceydelse)
 • Hvem virksomheden henvender sig til (målgruppe)
 • Hvordan virksomheden gør det (koncept)

 

Mål

For at føre virksomhedens idé ud i livet, er virksomheden nødt til at opstille nogle mål, den kan styres efter. Virksomhedens mål skal være:

 • Realistiske, for ingen vil arbejde for noget, som alligevel er uopnåeligt?
 • Konkrete (målbare), så medarbejderne ved præcist, hvad de kæmper for
 • Tidsbestemte, så medarbejdere ved, hvor langt tid de har til at de vil nå målet.

Organisationsstruktur

En virksomheds organisationsplan viser organisationsstrukturen. I organisationsplanen kan du altså se virksomhedens organisations- og arbejdsdelingsprincip.

Organisationsprincip

Organisationsprincippet viser, hvordan virksomheden fordeler myndighed og ansvar:

 • Myndighed: Retten til at træffe beslutninger og give ordrer
 • Ansvar: Pligten til at udføre beslutningerne og ordrerne

Arbejdsdelingsprincip

Arbejdsdelingsprincippet viser, hvordan arbejdet fordeles mellem virksomhedens afdelinger eller medarbejdere:

 • Funktioner: Arbejdsopgaver der hører sammen fx indkøb, lager, salg og økonomi
 • Objekter: Fx varegrupper, kundegrupper eller geografiske områder

Personer

Virksomhedens medarbejdere ser man ikke bare på som fx en bogholder, I stedet ser du også deres færdigheder, effektivitet, viden og produktivitet. man ser på  forskellige uddannelser og kvalifikationer til at løse de forskellige arbejdsopgaver i virksomheden. Medarbejderne kan beskrives ud fra deres:

 • Uddannelse
 • Kvalifikationer
 • Motivation
 • Behov
 • Effektivitet
 • Viden

Når virksomheden ansætter medarbejdere, udarbejder de en jobannonce med en beskrivelse af, hvilke uddannelser og kvalifikationer du skal have for at komme i betragtning til jobbet.

Opgaver

Opgaver er alle de arbejdsopgaver, der skal udføres, for, at virksomheden kan nå sine mål. Der er forskellige arbejdsopgaver, alt efter hvilken funktion man har. En handelsvirksomhed har typisk følgende funktioner:

 • Indkøb
 • Lager
 • Salg og markedsføring
 • Økonomi

Indkøb

Indkøbsfunktionen har kontakten til leverandørerne. Leverandørerne leverer varer til virksomheden. Det er indkøberens opgave at finde mulige leverandører og sende forespørgsler til leverandørerne.

Forespørgsler sendes typisk som en vedhæftet fil i en e-mail. Når indkøberen har modtaget tilbuddene fra leverandørerne, sammenlignes tilbuddene.

Det er en rigtig god idé at lave forkalkulationer i et regneark, når indkøberen vil se, hvilket tilbud der bedst kan betale sig. Når indkøberen er færdig med at sammenligne tilbuddene, sendes der en ordre til den leverandør, der kan levere varerne til tiden og til den bedste:

 • Pris
 • Kvalitet
 • Service

Nogle virksomheder sender ordrer som en vedhæftet fil i en e-mail, mens andre sender dem elektronisk via EDI.

 

Lager

Lagerfunktionen sørger for at kontrollere mængden og kvaliteten af de bestilte varer fra leverandøren, når de er blevet leveret til virksomheden.

Lagerpersonalet kontrollerer de bestilte varer ved at sammenligne følgesedlen fra leverandøren med indkøberens ordre i virksomhedens ERP-system. Hvis leveringen er i orden, kan lagerpersonalet registrere i ERP-systemet, at varerne er kommet på lager, så sælgeren kan begynde at sælge varerne.

Det er også lagerfunktionens opgave at holde orden på lageret og tælle varelageret op, når der er status mindst en gang om året. Ved status sammenholdes den optalte varebeholdning med den registrerede varebeholdning i virksomhedens ERP-system for at se, om de to tal stemmer overens. Hvis der er en forskel mellem tallene, har der været et svind på varelageret.

Salg og marketing

Det er salgs- og marketingfunktionens opgave at markedsføre og sælge de varer, der er indkøbt til virksomheden.

Formålet med markedsføring er, at kunderne lægger mærke til virksomheden og dens produkter. Virksomheden skal nemlig have lokket kunderne ned i butikken. Markedsføring er alt fra annoncer til butiksindretning.

I butikken skal sælgerne søge for, at kunderne får alle deres behov opfyldt og samtidig får en super god oplevelse, så de forhåbenlig bliver tilfredse og vender tilbage

Både salgs- og marketingfunktionen har brug for IT. I marketing bruger de DTP-programmer til at sætte annoncer op i. Mens sælgeren har behov for ERP-systemet til at se, om der fx er flere bluser i en bestemt størrelse på lager.

Økonomi

Økonomifunktionens opgave er bogføring og udarbejdelse af regnskaber og budgetter.

Økonomifunktionen sørger også for, at fakturaer fra leverandører bliver betalt til tiden og opkræver betaling fra kunderne, hvis sælgerne har givet kunderne kredit i forbindelse med salget. Alle funktioner og arbejdsopgaver er lige vigtige i virksomheden:

Hvis der ikke er varer på lageret, har virksomheden ingen varer at sælge, og så tjener virksomheden jo ingen penge. Hvis der ikke er styr på bogføringen, kan virksomheden ikke udarbejde et regnskab og se, om de har nået sine økonomiske mål

Teknologi

Teknologi betyder brug af viden og tekniske hjælpemidler til bestemte formål og opgaver. I virksomheden er teknologi alt det, medarbejderne har til rådighed til at løse deres arbejdsopgaver:

 • Bygninger
 • Maskiner
 • Biler
 • Inventar
 • Kontorartikler
 • Brugsanvisninger
 • IT-udstyr (hardware)
 • IT-værktøjer (software)

Det vigtigste formål med delsystemet teknologi er at stille IT-udstyr og IT-værktøjer til rådighed for alle funktioner i virksomheden, så virksomhedens opgaver kan løses på den bedste måde. Derfor er virksomhedens IT-afdeling en stabsfunktion, der servicerer resten af virksomheden.

Han lavede også en udvidet Leavitts model:

Leavitts oprindelige model fik en del kritik. Kritikken er bl.a. om, at virksomheden ikke kan betragtes som en isoleret enhed, der ikke kan påvirkes af forandringerne i samfundet.

Samfundet er i konstant forandring, og udviklingen går hurtigere og hurtigere. Virksomheden bliver selvfølgelig påvirket af, hvad der sker i omverdenen. For virksomheden betyder det, at den løbende skal indføre forandringer i takt med udviklingen i samfundet, hvis den vil overleve og have en god markedsplads.

Den udvidede model har derfor brugt den gamle model og tilføjet omverdenen med:

 • Lovgivning
 • Globalisering
 • Kunder
 • Teknologi

 

Leavitts model kan bruges som en forandringsmodel i forsøget på at se de ændringer, der sker i omverdenen, og forstå hvilken betydning det har for virksomheden