Send os en Email K@Danskfirmaprofil.dk

Ring til os 28256028

Åbent fra 10-16 Man-Fre

Innovation

Dansk Firmaprofil > Teorier > Innovation

Diffusion

Diffusion betyder spredning af innovationer.
Diffusion er den proces der gør at en innovation er kommunikeret gennem bestemte kommunikationskanaler over tid, eller mellem medlemmer af et social system.

Kanters definition af innovation

Kanters definition er at processen er med til at bringe nye problemløsende ideer i brug og skabelsen, accepten og implementeringen af nye ideer, processer, produkter og services.

Schumpeters definition af innovation

Schumpeters definition går ud på at gøre nye ting, eller at gøre ting som allerede er gjort, bare på en ny måde.

Brugerdrevet innovation

Brugerdrevet innovation går ud på at inddrage brugere i innovationsprocessen i virksomheden. Det kan være nyttigt på mange måder at benytte brugerdrevet / brugerdreven innovation, da det er dem som skal bruge produktet / servicen i sidste ende.

Divergent tænkning:

Divergent tænkning er hvis man kommer på mange nye ideer. begrebet er tæt forbundet med kreativitet. Divergent tækning handler om at være åben og have en god fantasi. Divergent tænkning handler også om at komme på mange nye og forskellige måder at løse problemer på. Denne type af tænkning åbner op for mange nye perspektiver, ideer og løsninger.

Eksempler:

1: Divergent tænkning åbner op for mange gode ideer
2: En iværksætter har ofte divergent tænkning.

Konvergent tænkning:

Konvergent tænknings fokus er at se på fordele og ulemper og træffe den rigtige beslutning. Der er specielt vægt på det rationelle og realiserbare. Konvergent tænkning bruges, når man skal vurdere om ideer er holdbare (idevurdering) og planlægning for hvordan ideerne skal udføres.